At skrive og beskrive

Nogen gange kan det være svært, at ramme den helt rigtige beskrivelse af en ting, eller af oplevelser sådan generelt. I de tilfælde kan det være nødvendigt at skulle drage paralleller til universer eller situationer, som de fleste kan relatere til.

Men det handler selvfølgelig også om, at bruge de rigtige sammenligninger. Det ville eksempelvis være et fejlskud, at beskrive en vild fest som værende som en begravelse i Esbjerg. Eller omvendt beskrive en begravelse som værende en abefest. Men når man først får styr på de ting, så er der pludselig mange muligheder. Der kan endda gå sport i, at drage de bedste paralleller. Man kan selvfølgelig også have så travlt med, at beskrive de ting man oplever, at man helt glemmer bare at nyde dem.

Det handler ikke altid om, at skulle viderelevere på en måde, så tingene måske endda fremstår endnu bedre end de var. Nogen gange handler det også bare om, at nyde tingene – og lade dem være, hvad de var.